Corona Cup 5

 
Stevnedata

Sted: Stavanger
Arrangør: Stavangerklubbene
Fra dato: 19.03.2021
Til dato: 21.03.2021
Ant baner: 6
Bassenglengde: 25m

Livetiming

Klubbeksport
Søkbare lister

Dokumenter

Strykninger/Lagoppsett

Stevneoppsett Rekruttdel Søndag

NB! Obligatorisk lagleder/smittevern møte torsdag 18. mars klokken 20:00

Alle trenere, lagledere, dommerer etc som skal delta MÅ registrere seg på denne linken for å få adgang til hallen