Denne løsningen benytter teknologien Silverlight.
Dette er en utgått teknologi utviklet av Microsoft, men som Microsoft ikke lenger støtter.
Det er derfor ikke lenger mulig å laste ned Silverlight plug-in fra Microsoft sine sider.
Det er allikevel fortsatt mulig å benytte Silverlight-versjonen på en windows-pc.

Gjør følgende:
1. Bruker du Windows 10 eller tidligere, start denne siden i Internet Explorer.

2. Bruker du Windows 11, start denne siden i Internet Explorer-modus i nettleseren Edge.

Har du Silverlight installert skal det fungere med en gang. Har du ikke Silverlight installert må du første gjøre dette.
Siden Microsoft ikke lenger tilbyr nedlasting av installsjonsfiler for Silverlight, må disse lastes ned fra en tredjepartsløsning.

Søk f.eks etter Silverlight download på Google.
Vær forsiktig med å laste ned filer fra ukjent kilde. Gjør deg sikker på at siden du laster ned fra er en sikker tilbyder.
Er du usikker på dette, benytt heller den litt enklere mobil-varianten (link fra stevnesiden).
This solution uses Silverlight.
This is a tecnology from Microsoft that is deprecated, and no longer supported.
It's no longer possible to download installer for Silverlight from Microsofts web-site.
Anyway, it's still possible to watch the silverlight-version of livetiming on a windows-pc.

Do the following:
1. If you're on a Windows 10-machine (or earlier), start this page in Internet Explorer.

2. If you're on a Windows 11-machine, start this page in Internet Explorer-mode in the browser, Edge.

If Silverlight is installed, this should work immediately. If not, Silverlight has to be installed.
Since Microsoft no longer offers a download link to Silverlight, the download has to be done from a third-party site.

You can search for a download-link at Google. Search for: Silverlight download.
Be careful when you are downloading from an unknown source. Be sure that the site you download from is a safe and trustable source.
If you are not sure, use the simplier mobile-version (link from the homepage of the meet at livetiming.no).